SVAR:

Om du uppmanas att visa ID-handling eller annat underlag och vägrar, kommer du tyvärr att nekas att genomföra en transaktion hos oss.

För alla transaktioner krävs det att du bekräftar din identitet.