SVAR:

Vi samlar endast dina personuppgifter och handlingar på grund av våra lagliga skyldigheter.

Den information som vi får om dig behandlas konfidentiellt.

Därför använder vi och bearbetar endast dina uppgifter och dokument för icke-kommersiella ändamål.