SVAR:

Penningtvättslagen kräver att du som kund måste legitimera dig själv för transaktioner.

Vid alla transaktioner uppmanas du att visa ID-handling eftersom lagen kräver att vi känner till våra kunder.
På grund av ny lagstiftning kan du också behöva svara på frågor om du är en person i offentlig ställning, nära familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan eller innehar ett annat formellt statligt position.

Det är vår plikt att hjälpa myndigheterna att bekämpa brottslingar genom att se till att våra butiker inte används för olaglig verksamhet.