SVAR:

När du utför en transaktion hos oss kan du komma att svara på frågor och visa giltig id-handling när vi efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som vi inte förstår bakgrunden till.

Vi är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarnas ursprung kommer ifrån och vad de ska användas till.

I vissa fall kan vi även behöva se underlag så som avtal, och kvitton eller andra handlingar som styrker din förklaring.