SVAR:

Om du uppmanas att svar på frågor som vi ställer dig som kund och du vägrar, kommer du tyvärr att nekas att genomföra en transaktion hos oss.
 

Eftersom det är ett lagkrav att vi har god kännedom om dig som kund, måste vi få information från dig.  Om vi inte kan uppfylla lagkraven kan vi tvingas att neka dig att utföra transkationer hos oss.

När frågor ställs till dig som kund vid utförande av en transaktion, krävs det att du besvarar dem.