SVAR:

Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen 2017:630) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara.